PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE

MDO Podravje in MDO Pomurje

AREH 2004

 

 

 

DATUM TEKMOVANJA              v soboto 17. Aprila 2004

 

KRAJ TEKMOVANJA                                 okolica Areha

 

ZBOR UDELEŽENCEV                                v soboto ob 08.30 uri pri Ruški koči, pri Arehu

 

ZAČETEK TEKMOVANJA                         ob 09.00 uri (za vse kategorije)

 

ZAKLJUČEK TEKMOVANJA                    predvidoma ob 14.00 uri

 

ŠTARTNINA                                                 2.500 SIT/ekipo

Plačilo štartnine na PD Ruše po izstavljenem računu

 

PRIJAVE                                                       do vključno srede 14. aprila 2004 na naslov

                                                                       PD Ruše, Mariborska cesta 5

                                                                       2342 Ruše ali

                                                                       Iztok  Urlavb 041/965 498

                                                                       e-mail: urlavb@volja.net

 

SPLOŠNA NAVODILA

 

Planinsko orientacijsko tekmovanje bo organizirano po Pravilih za planinska orientacijska tekmovanja in je namenjeno MDO Podravja in MDO Pomurja, sodelujejo pa lahko tudi ekipe ostalih društev in organizacij.

            Posamezno društvo lahko prijavi največ štiri ekipe v posamezni kategoriji. Ekipe imajo lahko tri do pet članov. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

 

Tekmovanje je namenjeno kategorijam:

·        A               učenci do vključno 6. razreda osnovne šole

·        B               učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole

·        C               mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta starosti)

·        D               mlajši člani (od 27. do vključno 39. leta starosti

·        E               starejši člani (starost 40 let in več)

·        F               družine (najmanj eden od staršev in otroci do 18. leta starosti).

 

 

 

 

 

 

 

Vsi tekmovalci morajo imeti seboj planinsko izkaznico s plačano članarino za leto 2004.

 

Na tekmovanju se bodo reševale naloge po Pravilih POT, dodatnih nalog ne bo.

 

Podatki o karti: Barvni izsek (kopija) iz Državne topografske karte M 1:25 000 (DTK 25), leto izdaje 1998, LOVRENC NA POHORJU 029, RUŠE 030, OPLOTNICA 054, SLOVENSKA BISTRIVA 055.

 

Potrebni tehnični pripomočki za vse kategorije: kompas, geotrikotnik, šestilo, ravnilo, pisalo, kalkulator.

 

Za vse tekmovalce bo zagotovljena topla malica in čaj, ostala prehrana je iz nahrbtnika.

 

Ekipe morajo biti primerno opremljene (vsem ekipam priporočamo planinsko obutev in športna oblačila, ki naj pokrivajo celo telo) za gibanje po terenu.

 

 

Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zato naj imajo ekipe v primeru slabe vremenske napovedi s sabo primerno zaščito pred dežjem oz. pred snegom.

 

 

 

 

V A B L J E N I

 

 

 

 

 

Vodja tekmovanja

Iztok Urlavb

Predsednik PD RUŠE

Rafael Razpet

Nazaj